صنایع چوب و کاغذ مازندران

نتیجه نهایی پذیرش

نتیجه نهایی آزمون استخدامی صنایع چوب و کاغذ مازندران

نتایج به سه صورت پذیرفته نهایی، پذیرش در مصاحبه و عدم پذیرش نمایش داده می‌شود که از این میان پذیرفته نهایی، نتیجه نهایی است.

نمونه فرمت صحیح کد ملی:
001-234567-8

جستجو نتیجه‌ای نداشت.